Otázka

  • 0

Dobrý deň, chcem sa spýtať že ak som zaplatil zábezpeku za mobilný telefón za koľko mesiacov si môžem požiadať o vrátenie zábezpeky a kde?

Za odpoveď ďakujem.

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

2 odpovede na túto otázku

  • 0

Pridal (editované)

Citát

Podnik je okrem povinností podľa Zmluvy alebo právnych predpisov povinný vrátiť Účastníkovi zloženú Zábezpeku, resp. jej zostatok na účet Účastníka alebo poštovým poukazom najneskôr do 30 dní od zániku nároku na Zábezpeku. Nárok na Zábezpeku zaniká uplynutím 3 mesiacov odo dňa ukončenia Zmluvy alebo uhradenia všetkých záväzkov Účastníka, podľa toho, ktorá skutočnosť nastala neskôr. V súvislosti s poskytnutím Zábezpeky nevzniká Účastníkovi nárok na úroky alebo iné formy zhodnotenia poskytnutých prostriedkov.

zdroj  Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s

na predajni

Editoval/-a ASK

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach
  • 0

Ahoj @Adam660,

o vrátenie zábezpeky môžeš požiadať najskôr po 6 mesiacoch od aktivácie služby, pre vrátenie zábezpeky je podmienkou dobrá platobná história (včas uhradené faktúry). Žiadosť môžeš zaslať písomne na adresu  Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, alebo o vrátenie môžeš požiadať osobne na predajni Telekom.

Pekný deň

Terka

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach
Hosť
Táto téma je teraz uzamknutá pre ďalšie odpovede.

sidebar