Zmluvná pokuta

mita236
Od mita236,
Kde mám zistiť akú zmluvnú pokutu by som zaplatila ,ak chcem odstúpiť od zmluvy