Výsledky súťaže

Otázka

1 odpoveď na túto otázku

  • 0

IV. Priebeh Súťaže 1. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania Súťaže uviesť správnu odpoveď na tematickú otázku, ktorá je uvedená na webovej stránke Organizátora https://forum.telekom.sk/ . 2. 2. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže. 3. 3. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor vyžrebuje dňa „31.10.2017“ piatich výhercov, ktorí získajú cenu uvedenú v článku V. tohto Štatútu a päť náhradných výhercov. 4. 4. Výsledky žrebovania a výhercovia budú uverejnení do 3 pracovných dní od vyžrebovania na webovej stránke Organizátora https://forum.telekom.sk/ za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu a udelenia súhlasu výhercu na toto zverejnenie v súlade s článkom

VI. tohto Štatútu. V. Ceny pre výhercov 1. Partner venoval do Súťaže „5x mobilný telefón LG Q6“, každý v hodnote 339,- EUR s DPH. Uvedená hodnota výhry zodpovedá aktuálnej cenovej ponuke mobilných telefónov spoločnosti Slovak Telekom, a.s., zverejnenej na webovej stránke Organizátora www.telekom.sk ku dňu vyhlásenia Súťaže. 2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr 1 pracovný deň pred dňom žrebovania výhercov, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na webovej stránke Organizátora „https://forum.telekom.sk/“ v časti venovanej Súťaži.

odpoveď sa páči : 1 osobe

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach
Hosť
Táto téma je teraz uzamknutá pre ďalšie odpovede.

sidebar