Magenta 1

Dukla1-ekonomka
Od Dukla1-ekonomka,
Nemáme Magio TV a internet. Aj tak sa môžme zapojiť do Magenta 1?