ASK

Člen
 • Počet príspevkov

  1621
 • Dátum registrácie

 • Posledná návšteva

Všetko, čo pridal ASK

 1.     Zmena mail. adresy sa dá uskutočniť  - osobne v Telekom Centre - telefonicky na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456 - e-mailom na office@telekom.sk
 2. Nie ty, ale kamarat nema samsung.  
 3. A teraz treba nájsť chybu. Nesťahovala si aplikaciu na blokovanie hovorov? SMS nejdu od jedneho uzivateľa z Orange, O2 alebo viacerych.? Skúšala vypnúť/zapnúť telefon,dať továrenské nastavenie, alebo kartu vložiť do ineho telefonu?
 4. Aky mas telefon? Od ktorých operatorov ti nechodia sms?
 5. Skús preložiť SIM kartu do druhého telefónu a zavolať . Záleží od mobilu, samsung zablokuje konkrétne čísla, neznáme čísla. 
 6. Hovory sa dajú prijímať. Neskončila aj platnosť karty 16.11.2015?  Over si zostatok nominálneho a bonusového kreditu  Použi sieťový kod *121# - odoslať ako hovor Okrem hovorov a sms správ sa bonusový kredit nedá použiť na sms platby, zakúpenie lístka. 
 7. Odporúčam vytočiť bezplatné číslo 0800123456 alebo navštíviť najbližšiu predajňu.    aktuálne programy - https://www.telekom.sk/volania/happy
 8. Pravdepodobne si ta dotyčný nevedomky zablokoval. 
 9. Tel.číslo by si nemala zverejňovať. Namiesto zvonenia sa ozve hláška "zvolené číslo nie je správne".  Ak si nenašla problém v telefone, v nezaplatenej faktúre, už si mala namiesto sťažovania na fóre navštíviť najbližšiu predajňu a požiadať  o prešetrenie, prípadne o výmenu SIM karty.
 10. Na zmluve je uvedená výška zmluvnej pokuty za predčasné ukončenie viazanosti,  alebo zavolaj na bezplatné číslo 0800123456 a operátor ti povie presnú sumu.
 11. https://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/faktury-a-platby/formy-fakturacie/elektronicka-faktura/ako-si-pozriem-elektronicku-fakturu-na-portali-moj-telekom/    
 12. https://www.telekom.sk/  použi online pomoc spojenie s operátorom - mobilné služby
 13. áno
 14.  Prečo nie je číslo aktívne,  vedia zistiť iba pracovníci Telekomu po zadaní tvojich údajov do systému.   Ak si na predajni nebola spokojná s odpoveďou, mohla si sa sťažovať a podať písomnú reklamáciu.   skús napísať  na https://www.facebook.com/telekom.sk/  -  Príspevky návštevníkov alebo  https://www.telekom.sk/kontakt/napiste-nam
 15. Zajtra kontaktuj operátora na bezplatnom čísle  0800 123 456
 16. skús iný mobil. Tiež mám doma mobil, ktorý sa po nabití baterie už neprihlásil do žiadnej siete.
 17. v Moj Telekom zistíš vlastníka karty, služby,či je číslo aktívne,  skús vypnúť a zapnúť telefon, prípadne SIM kartu vložiť do druhého MT  
 18. https://www.telekom.sk/ v pravom hornom rohu sa prihlás na Moj Telekom a zisti, či problém nie je v nezaplatenej faktúre.
 19. Stačí si  prečítať  dolu uvedené podmienky. Z priloženého odkazu sa dá zistiť  cena, spôsob aktivácie a deaktivácie, platnosť balíčka.    Poskytovanie aktivovaného doplnkového balíčka  SURF 1000 sa za predpokladu dostatočného kreditu automaticky predlžuje o ďalších 30 dní .Pre deaktiváciu služby SURF 1000 je potrebné zaslanie SMS v tvare SURF1000 VYP na číslo 12330. V rámci balíčka SURF 1000 bude rýchlosť dátových prenosov po prenesení 1 000 MB dát v rámci 30-dňového obdobia znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát).  Podrobnejšie informácie o podmienkach využívania doplnkových služieb nájdete v Cenníku.
 20. Neprevezmi zásielku doručenú kuriérom. Ak si už podpísala zmluvu, môžeš do 7 pracovných dní paušál zrušiť.
 21. https://www.telekom.sk/volania/easy/balicky?gclid=CNKmtsSekMkCFYU_Gwod76UChw
 22. Si nový zákazník? Aký máš program? Máš aktivne clipko? Skús zadať * # 30 #   a odoslať ako hovor.
 23. 0,1513 €
 24. 3. Ak sa vlastníkom poistenej veci počas platnosti a účinnosti poistnej zmluvy stane poistník, poistenie podľa § 812 Občianskeho zákonníka nezanikne a do všetkých práv a povinností poisteného vstupuje poistník, ktorý je naďalej povinný platiť poistné a stáva sa na účely poistnej zmluvy poisteným. Poistenie nezanikne ani v prípade prevodu vlastníckeho práva k poistenej veci z leasingovej spoločnosti na poistníka; aj v tomto prípade do všetkých práv a povinností poisteného vstupuje poistník, ktorý je naďalej povinný platiť poistné a stáva sa na účely poistnej zmluvy poisteným.   Všeobecné poistné podmienky poistenia elektronických zariadení  https://www.generali.sk/files/wg2/pez/vpp-ppez-14.pdf  
 25. Článok VIII. Zánik poistenia 1. Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká: a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané; b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím; c) zánikom predmetu poistenia [napr. jej likvidáciou, úplným zničením (totálna škoda), krádežou]; d) zánikom oprávnenia poisteného na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov; e) zmenou v osobe vlastníka predmetu poistenia, ak nie je v týchto VPP PPEZ 14 uvedené inak;   f) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;   g) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne.     2. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktorého súčasťou bola aj poistená vec a táto vec sa stane vlastníctvom toho z manželov, ktorý poistnú zmluvu neuzavrel alebo nebol v poistnej zmluve označený ako poistený, poistenie nezaniká a považuje sa za poisteného ten manžel, ktorému poistená vec pripadla po vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Poistenie rovnako nezaniká ani v prípade, ak poistená vec pripadla tomu z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu alebo bol označený v poistnej zmluve ako poistený.