ASK

Člen
 • Počet príspevkov

  1627
 • Dátum registrácie

 • Posledná návšteva

Všetko, čo pridal ASK

 1. ID kod je posledné štvorčíslie PUK kodu
 2. Nemal by si na fóre zverejňovať svoje číslo, skús použiť https://www.telekom.sk/kontakt/napiste-nam , zanechať správu na chate, alebo na FB stránke Telekom Faktúra je uhradená?
 3. Na email ti nechodili faktúry?
 4. Ktorý spôsob dobitia Easy si použila? https://www.telekom.sk/wiki/volania/dobitie-kreditu#-2
 5. Čo ak som stratil PUK kód? Ak nemáte PUK kód, môžete oň požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov: osobne v predajni Telekom, kde vám PUK kód vystavia na počkanie. telefonicky na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456, kde vám operátor následne pošle PUK kód poštou na adresu trvalého pobytu alebo sídla firmy. e-mailom cez kontaktný formulár Napíšte nám. Do tela e-mailu, prosím, uveďte vaše telefónne číslo, meno, adresu, dátum narodenia a v prípade spoločnosti názov a IČO. PUK kód vám zašleme poštou na adresu trvalého pobytu alebo sídla firmy. Vystavenie PUK kódu je bezplatné. PUK kód je možné zaslať výlučne doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska. Iná forma zaslania nie je možná. https://www.telekom.sk/kontakt/napiste-nam?p_p_id=faqCategories_WAR_portlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_faqCategories_WAR_portlets_render=getFaqItemsByCategory&_faqCategories_WAR_portlets_categoryId=782&_faqCategories_WAR_portlets_subCategoryId=2865&subCategoryId=2865
 6. Viacerým známym sa zobrazuje tvoje číslo utajené, alebo len jednej osobe, ktorá nemá aktivované clipko? Služba CLIR sa dá vypnúť odoslaním sms v tvare CLIR VYP 12323, použitím predvoľby*31# , vypnutie treba hľadať v nastaveniach hovorov. https://www.telekom.sk/sk/!pages.get?id=221004
 7. https://www.telekom.sk/casto-kladene-otazky/-/faq/na-co-je-sluzba-clip
 8. https://www.telekom.sk/casto-kladene-otazky/-/faq/kde-najdem-informacie-o-fakturach-za-sluzby-mobilnej-siete
 9. Pri programe HAPPY je nutná aktivácia služby CLIP (4,99€) https://www.telekom.sk/casto-kladene-otazky/-/faq/na-co-je-sluzba-clip
 10. Môžeš zavolať na bezpl.cislo 0800123456 a požiadať o vypnutie dať. Ma to nevyhodu, neotvoria sa mu MMS správy.
 11. Faktúry môžeš platiť formou inkasa. Inkaso Pri inkasnej platbe vaša banka automaticky posiela presnú sumu podľa výšky faktúry. Inkaso je jedným z najjednoduchších spôsobov úhrady faktúr. Nemusíte sledovať dátum splatnosti faktúry a vyhnete sa aj prípadnému čakaniu v radoch na pošte alebo v banke. Úhrada prebieha automaticky a bezhotovostne len do výšky vami stanoveného limitu. Nevystavujete sa riziku poplatkov za omeškanie platby alebo nepríjemnostiam s obmedzením alebo prerušením služieb, za ktoré platíte. Dôležité informácie pre používateľov inkasa V prípade, že hradíte faktúry inkasným spôsobom, Telekom vás upozorňuje na kontrolu platby každý mesiac priamo vo faktúre v časti Fakturačné údaje nasledovným textom: „Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: /vaše číslo súhlasu na inkaso - UMR/. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.“ Vo vašom bankovom výpise bude pri inkasnej platbe uvedený identifikátor Telekomu (CID SK19ZZZ70000000022), v prospech ktorého bol súhlas na inkaso zriadený a číslo súhlasu na inkaso (UMR). Pri platbách prostredníctvom inkasa môžete mať nastavený inkasný limit = maximálnu sumu, ktorú je možné stiahnuť z vášho účtu. Ak faktúra za zúčtovacie obdobie prekročí vami nastavený inkasný limit, nie je z vášho bankového účtu inkasovaná žiadna čiastka a Telekom očakáva jej úhradu iným spôsobom, napr. bankovým prevodom. O tejto skutočnosti ste informovaný priamo na vašej faktúre v časti Fakturačné údaje nasledovným textom : "POZOR! Faktúra prekročila Váš inkasný limit evidovaný v Telekome. Uhraďte ju, prosím, platobným príkazom na jeden z uvedených účtov." Inkasný limit je potrebné zadať alebo zmeniť priamo v Telekom Centre. V prípade, že zavediete alebo zmeníte inkasný limit v banke, oznámte jeho výšku aj Telekomu, pretože informácia o prekročení inkasného limitu je naviazaná na inkasný limit evidovaný v Telekome. Ak nastane situácia, že inkasné limity sú rôzne, je možné, že platba nebude zrealizovaná z dôvodu, že bude prekročený inkasný limit zadaný v banke. Spolupráca Telekomu s bankou je nastavená tak, aby vaša banka zrealizovala inkaso v deň splatnosti vašej faktúry. Dokladom o zaplatení faktúry za poskytnuté služby je váš výpis z účtu. Ak sa na účte nenachádza dostatok prostriedkov na zaplatenie faktúry alebo je inkasná platba odmietnutá zo strany banky, nie ste zbavený povinnosti uhradiť faktúru za služby Telekomu. Ako si aktivovať inkaso v Telekom Centre Platenie faktúr prostredníctvom inkasa si môže aktivovať náš zákazník, prípadne platiteľ jeho faktúr. Inkaso je potrebné aktivovať v prvom kroku osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre. Je dôležité, aby súhlas na inkaso zriadil a podpísal majiteľ bankového účtu, z ktorého budú úhrady faktúr realizované. Súhlas na inkaso (SEPA mandát) sa v Telekome považuje za aktívny dňom jeho podpisu. V tlačive „Súhlas na inkaso v SEPA“, ktoré platiteľ obdrží, bude uvedené číslo súhlasu na inkaso (UMR) a identifikátor príjemcu (CID Telekomu). Zákazník alebo platiteľ je následne povinný informovať svoju banku a zadaný súhlas na inkaso aktivovať aj v banke (informovať ju o CIDe a UMR, ktoré Telekom poskytne pri zriadení súhlasu na inkaso). Platby budú inkasované na účet Telekomu v závislosti od banky, z ktorého sa platba inkasuje, a to nasledovne: VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443 V prípade, že ste klientom inej banky, platby budú inkasované na vyššie uvedený účet v Tatra banke. https://www.telekom.sk/wiki/faktury-a-platby/platenie-faktur#inkaso
 12. Splnil si podmienky pre poskytnutie služby KREDITka? V priebehu posledných 6 mesiacov je nutné si dobiť kredit minimálne za 18 € a mať splatené predchádzajúce dobitie kreditom prostredníctvom služby KREDITka.
 13. Pokiaľ nesúhlasíte s predĺžením alebo s novou zmluvou, môžete v Telekom centre podať reklamáciu, https://www.telekom.sk/kontakt/dolezite-telefonne-cisla
 14. Telekom má v ponuke https://www.telekom.sk/cenovo-dostupne-internet-pre-seniorov
 15. 1- SIM kartu môžeš mať vloženú v telefóne, aktívna bude až v deň prenosu. Mala by ti prísť sms s dátumom prenosu 2. akcia dvojnásobný kredit pri prvom dobití platí naďalej
 16. Iba doplním že výpovedná doba trvá jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho fakturačného obdobia po spísaní žiadosti na predajni. Výpoveď zmluvy o pripojení sa dá poslať aj poštou.
 17. Volania do siete Juro sú spoplatnené.
 18. Zisti si na čísle*122# platnosť a zostávajúci objem balíčka. Kredit musí byť vyšší ako 0,24€ Ak spĺňaš predchádzajúce body a problém s pripojením naďalej pretrváva, treba sa spojiť s operátorom.
 19. Skús zavolať na bezplatné číslo 0800123456, kde by podľa výrobného čísla kuponu mohli poradiť s chýbajúcimi číslami.
 20. pozri https://www.telekom.sk/wiki/volania/easy-vyska-a-platnost-kreditu
 21. Odporúčam kontaktovať operátora na bezplatnom čísle 0800123456 a na Easy linke 12350 si aktivovať potvrdzujúce sms správy - nastavenie voliteľných služieb 3-4 Pri znížení kreditu po hovore, odoslaní sms a pri dátovom pripojení ti príde sms správa o výške kreditu.
 22. Ty máš SMS zadarmo, nakoľko si si aktivovala balík neobmedzených sms. Priateľ by nemal platiť za hovory a sms v rámci voľných minút a sms. Po ich minutí volá a esemeskuje za ceny ako doma. Radšej si to over na bezplatnom čísle 0800123456 alebo online podpore https://www.telekom.sk/
 23. Deaktivaciou potvrdzujucich sms sprav na Easy linke 12350 ....nastavenie volitelnych sluzieb volba 3 - 4
 24. Deaktivaciou potvrdzujucich sms sprav na Easy linke 12350 ....nastavenie volitelnych sluzieb volba 3 - 4
 25. Ak nemáte PUK kód, môžete oň požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov: - osobne v predajni Telekom, kde vám PUK kód vystavia na počkanie. - telefonicky na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456, kde vám operátor následne pošle PUK kód poštou na adresu trvalého pobytu alebo sídla firmy. - e-mailom cez kontaktný formulár Napíšte nám. Do tela e-mailu, prosím, uveďte vaše telefónne číslo, meno, adresu, dátum narodenia a v prípade spoločnosti názov a IČO. PUK kód vám zašleme poštou na adresu trvalého pobytu alebo sídla firmy. Vystavenie PUK kódu je bezplatné. PUK kód je možné zaslať výlučne doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska. Iná forma zaslania nie je možná. https://www.telekom.sk/casto-kladene-otazky/-/faq/co-ak-som-stratil-puk-kod