ASK

Člen
 • Počet príspevkov

  1627
 • Dátum registrácie

 • Posledná návšteva

Všetko, čo pridal ASK

 1. áno
 2. zapni mobilné dáta pozri staršiu tému
 3. v Google Play v casti Sposob platby / Pouzit platbu cez Telekom treba odsúhlasiť "Povoliť fakturaciu pre spol.Telekom?"
 4. Zisti si zostatok nominálneho a bonusového kreditu. Bonusový kredit sa nedá použiť na SMS platby Použi sieťový kod *121# - odoslať ako hovor https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/t-platba
 5. Prajem pekné sviatky, tu na fóre treba napísať @Ľuboš prípadne podnet treba riešiť na ZL 0800123456, písomne https://www.telekom.sk/kontakt/napiste-nam?p_p_id=faqCategories_WAR_portlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_faqCategories_WAR_portlets_render=getFaqItemsByCategory&_faqCategories_WAR_portlets_categoryId=800&_faqCategories_WAR_portlets_subCategoryId=2927&subCategoryId=2927 https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/reklamacie
 6. Pre toho, kto práve číta tieto riadky, prajem tie najkrajšie Vianočné sviatky. Na Vianoce mnoho radosti a v novom roku žiadne starosti
 7. Po zrušení čísla navštíviť predajňu a požiadať o vrátenie zostatkového kreditu. Bonusový kredit sa nevracia *121#
 8. Ak je doma, spoj sa s rodičmi
 9. https://www.telekom.sk/mob/objednavka/-/scenario/e-shop/hw-pausal/vyber-hw/playstation_4_3hry_2ovladac?_ga=2.26499773.1014222097.1544440499-1682828814.1544440499&_gac=1.213656224.1545251021.EAIaIQobChMIwpfHxNys3wIVpDLTCh1r6gxGEAAYASAAEgKjJPD_BwE
 10. Treba ísť na pobočku Telekom,poradiť sa s operátorom 0800123456 alebo cez https://www.telekom.sk/volania/pausal-ano?utm_expid=.G94KANeVSVulZL0U7dnOZw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.telekom.sk%2Fvolania#module-plan-chooser
 11. https://www.telekom.sk/volania/pausal-ano?utm_expid=.G94KANeVSVulZL0U7dnOZw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.telekom.sk%2Fweb%2Fmojtelekom%2Fdashboard buď vybrať paušál s telefonom alebo kúpiť za plnú cenu
 12. o aký balík sa jedná? Dátový balík Raz Giga sa poskytuje s dobou platnosti maximálne 7 dní odo dňa jeho aktivácie, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu voľného objemu dát pred uplynutím doby platnosti. Deaktivácia dátového balíka Raz Giga je realizovaná uplynutím maximálnej doby jeho platnosti alebo úplným vyčerpaním zakúpeného celého objemu voľných dát. Dátové balíky Vždy Giga a Vždy 2 Giga sa poskytujú počas obdobia 30 dní odo dňa ich aktivácie a následne sa ich poskytovanie automaticky predĺži o ďalších 30 dní za predpokladu dostatočného kreditu na SIM karte. Deaktivácia dátového balíka Vždy Giga a Vždy 2 Giga je realizovaná uplynutím doby platnosti už zaplateného príslušného dátového balíka. Po vyčerpaní voľného objemu dát prislúchajúceho k dátovému balíku Vždy Giga alebo Vždy 2 Giga do skončenia doby platnosti príslušného dátového balíka dôjde k zníženiu rýchlosti dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na 64 kb/s. Rýchlosť prístupu na internet v mobilnej sieti Telekom je možné do konca doby platnosti pôvodného dátového balíka Vždy Giga alebo Vždy 2 Giga obnoviť zaslaním SMS s textom ESTE500 na číslo 12330, čím účastník získa 500 MB za 1 EUR. Opätovné obnovenie rýchlosti počas doby platnosti dátového balíka Vždy Giga a Vždy 2 Giga je možné maximálne 4-krát. Ak účastník nespotrebuje v daný mesiac pridelené dáta, takto nespotrebované dáta sa mu prenesú do ďalšieho mesiaca. Deaktivácia automatického obnovovania dátového balíka zaslaním SMS na 12330 - GIGA VYP alebo 2GIGA VYP
 13. Ak nemáte PUK kód, môžete oň požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov: osobne v predajni Telekom, kde vám PUK kód vystavia na počkanie. telefonicky na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456, kde vám operátor následne pošle PUK kód poštou na adresu trvalého pobytu alebo sídla firmy. e-mailom cez kontaktný formulár Napíšte nám. Do tela e-mailu, prosím, uveďte vaše telefónne číslo, meno, adresu, dátum narodenia a v prípade spoločnosti názov a IČO. PUK kód vám zašleme poštou na adresu trvalého pobytu alebo sídla firmy. Vystavenie PUK kódu je bezplatné. PUK kód je možné zaslať výlučne doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska. Iná forma zaslania nie je možná.
 14. áno, treba ísť na pobočku Telekom, kontaktovať operátora telefonicky na 0800123456, alebo objednať cez web https://www.telekom.sk/volania/pausal#module-plan-chooser
 15. skús zadať podnet na mape pokrytia https://www.telekom.sk/wiki/mapa-pokrytia?_ga=1.41430050.1880099801.1490627843 alebo napísať na marketing@telekom.sk
 16. https://www.telekom.sk/mob/objednavka/-/scenario/e-shop/hw-pausal/vyber-hw/playstation_4_3hry_2ovladac
 17. Výsledky žrebovania a výhercovia budú uverejnení do 3 pracovných dní od vyžrebovania na webovej stránke https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/aplikacia-telekom-sutaz za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu a udelenia súhlasu výhercu na toto zverejnenie v súlade s článkom VI. tohto Štatútu.
 18. môžeš napísať na marketing@telekom.sk alebo zadať podnet na mape pokrytia https://www.telekom.sk/wiki/mapa-pokrytia?_ga=1.41430050.1880099801.1490627843
 19. Kvôli informáciam ohľadom optiky treba kontaktovať operátora. Alebo na fóre napísať ss @Ľuboš má možnosť to zistiť.
 20. SIM kartu odskúšať v druhom telefone Nemal niekto predtým problém so signálom?
 21. beriem späť, nastavenie sa týka hovorov :-)
 22. kurierska spoločnosť ReMax alebo SPS
 23. stačí si nastaviť presmerovanie v telefóne alebo odoslaním konkrétneho príkazu https://www.telekom.sk/wiki/volania/presmerovania-hovorov Presmerovanie v prípade, že ste nedosiahnuteľný Všetky prichádzajúce hovory budú presmerované na vami zvolené číslo, pokiaľ máte vypnutý telefón, alebo ste mimo pokrytia signálom. Aktivácia Stav Deaktivácia * * 62 * tel. č. # (odoslať) * # 62 # (odoslať) # # 62 # (odoslať)
 24. - ak chceš zrušiť tel.číslo, treba na predajni požiadať o zrušenie čísla - pri zmene z paušálu na easy kartu treba na predajni spísať žiadosť o zmenu z faktur.programu na kartu s dobíjaním Easy Pecka kde je výpovedná doba jeden mesiac. Tá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho fakturačného obdobia po spísaní žiadosti na predajni - ak chceš preniesť číslo k inému operátorovi, treba v Telekom predajni overiť koniec viazanosti, osobné údaje, tie musia byť zhodné s údajmi na žiadosti o prenos, ktorá sa podáva v O2 alebo Orange
 25. Čo mám robiť, ak som uhradil faktúru a uviedol som nesprávny variabilný symbol? V prípade, že ste uhradili faktúru s nesprávnym variabilným symbolom, môžete poslať doklad o úhrade doplnený o správny variabilný symbol na e-mailovú adresu: pohladavky.mob@telekom.sk (v prípade služieb mobilnej siete) pohladavky.pev@telekom.sk (v prípade služieb pevnej siete) Poslaním uvedeného dokladu zabezpečíte, že vaša platba bude v našich systémoch zaevidovaná správne.