Informácie o obrázku

 1. Pôvodná veľkosť súboru
  1373579
 2. Mime typ
  image/jpeg
 3. Výška obrázku
  1728
 4. Šírka obrázku
  2592
 5. farba
  PRAVDIVÉ
 6. Poradie bajtov Motorola
  NEPRAVDIVÉ
 7. CCD šírka
  22mm
 8. Clona
  f/9.0
 9. COMPUTED.Copyright
  Zv-podujatia.com
 10. IFD0.ImageWidth
  2592
 11. IFD0.ImageLength
  1728
 12. IFD0.Compression
  1
 13. IFD0.PhotometricInterpretation
  2
 14. Značka fotoaparátu
  Canon
 15. Model fotoaparátu
  Canon EOS 60D
 16. Orientácia
  0. riadok je vo vizuálnej hornej časti obrázku a 0. stĺpec je na vizuálnej ľavej strane
 17. X-Rozlíšenie
  1207959552/16777216
 18. Y-Rozlíšenie
  1207959552/16777216
 19. IFD0.PlanarConfiguration
  1
 20. Jednotka rozlíšenia
  2
 21. Softvér
  Zoner Photo Studio 17
 22. Dátum vytvorenia
  2015:03:31 19:28:46
 23. Tvorca
  Jan Stevonka Zv-podujatia.com
 24. YCbCr umiestenie
  Sústredené
 25. Autorské práva
  Zv-podujatia.com
 26. Expozičný čas
  1/320
 27. F číslo
  9/1
 28. Expozičný program
  Priorita clony
 29. ISO hodnotenie rýchlosti
  1000
 30. Verzia Exif
  0230
 31. Dátum vyhotovenia
  2015:03:31 14:38:42
 32. Dátum digitalizácie
  2015:03:31 14:38:42
 33. Rýchlosť uzávierky
  548864/65536
 34. Hodnota clony
  417792/65536
 35. Hodnota odchýlky expozície
  1/3
 36. Režim merania
  Vážený priemer
 37. Blesk
  16
 38. Ohnisková vzdialenosť
  24/1
 39. EXIF.SubSecTime
  01
 40. Verzia Flashpix
  Formát verzie Flashpix 1.0
 41. Farebný priestor
  sRGB
 42. Šírka obrázku
  2592
 43. Dĺžka obrázku
  1728
 44. X-rozlíšenie v ohniskovej rovine
  2592000/905
 45. Y-rozlíšenie v ohniskovej rovine
  1728000/595
 46. Jednotka rozlíšenia v ohniskovej rovine
  2
 47. Expozičný režim
  Automatická expozícia
 48. Vyváženie bielej
  Automatické vyváženie bielej
 49. Spôsob vyhotovenia snímky
  Štandardný
 50. Počiatočná hodnota interoperability
  8488
 51. Index interoperability
  R98
 52. Verzia interoperability
  0100
 53. Kamera (Poznámka výrobcu)
  Canon EOS 60D
 54. Verzia Firmware
  Firmware Version 1.1.1
 55. MAKERNOTE.Camera
  1280624052